Polaroid Photo

Afbeeldingen van Hondenpoep

Hondenpoep

Want allemaal hebben we er wel eens last van.

Kies een bericht:

Hoe aanpakken

Natuurlijk verschijnsel

De aanwezigheid van dieren in de stedelijke leefomgeving is niets nieuws.
Hoewel enkele dieren uit het straatbeeld verdwenen zijn (paarden, ezels, geiten liepen in het begin van de eeuw nog in de straten rond) zijn andere (honden, katten, vogels, vissen, kleine knaagdieren, …) nog steeds aanwezig aan de zijde van de mens.
Dieren vervullen trouwens een uiterst belangrijke rol voor de mens, op sociaal, affectief, psychologisch en zelfs therapeutisch vlak. Maar hun aanwezigheid – in het bijzonder deze van honden – stelt de gemeenschap voor een aantal problemen : de uitwerpselen op stoep of op openbare plaatsen, loslopende honden op de openbare weg, achtergelaten honden, onophoudelijk geblaf,…

De ware achtergronden van het probleem.

Het is niet zozeer de aanwezigheid van dieren die veranderd is maar veeleer :
* De Stad – stadsarchitecten en beleidsmensen – lijken de aanwezigheid van dieren voortdurend over het hoofd te zien (weinig toegankelijke ruimten) of hebben zelfs geen nood voor de menselijke noden : woningen zonder tuin, steeds minder groene zones, speelpleinen en wandelpaden verdwijnen, steeds toenemende verkeersdrukte, …
Hier en daar worden er weliswaar al inspanningen geleverd om ons milieu opnieuw leefbaar te maken, maar al te vaak wordt vergeten dat het gezelschapsdier ook een plaatsje in dat milieu verdient.
* Het individu – de samenleving heeft tal van waarden overboord gegooid, en egoïsme en onverschilligheid vieren hoogtij.
Tegenwoordig is het ‘ieder voor zich’ en steeds minder mensen durven nog verantwoordelijkheid opnemen.
Er bestaan nochtans verantwoordelijke eigenaars die hun hond leren sociaal, gehoorzaam en zindelijk te zijn.
Maar ook goed opgevoede honden hebben toegankelijke plaatsen nodig waar ze hun poten kunnen strekken en hun behoeften kunnen doen !
* Een positieve aanpak, zoals in vele andere domeinen levert een dwingend en repressief beleid niets op, tenzij het oplaaien van de passies en het verergeren van conflicten. Er is daarentegen nood aan echte antwoorden op de vermelde noden : toegankelijke parkeerplaatsen in commerciële zones, regelmatig leegmaken van de vuilbakken in de straten en voorzieningen voor honden opdat ze niet elders zouden gaan !
Wat ook nodig is en wat men vaak vergeet, is het publiek te informeren te sensibiliseren en aan te moedigen om de infrastructuur goed te gebruiken.
Dan blijven de weigeraars nog over.
Het is voor hen dat de sanctie achter de hond gehouden wordt.

Daarom moeten we niet kijken hoe we de huisdieren weg kunnen krijgen maar wel hoe we hen een goede plaats in onze maatschappij kunnen geven.

Start discussion »

Plaats een reactie